1

2

3

4

5

Kontakt
Hälsning

Avvisar kontakt och/eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.

Överdrivet kontakttagande ex hoppar, gnäller, skäller.

Kontakt
Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med hela sträckan. Neutral.

Följer med villigt. Engagerar sig.

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren Hoppar, gnäller.

Kontakt
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker. Drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren.

Accepterar. Är neutral.

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

Lek 1
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt. Startar mycket snabbt.

Lek 1
Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper föremålet.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt. Hugger föremålet.

Lek 1
Dragkamp

Biter ej.

Biter försiktigt. Släpper, håller. Drar ej emot.

Biter - drar emot, släpper, tar om.

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot till testledaren släpper.

Jakt
Förföljande A

Startar ej.

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

Jakt
Förföljande B

Startar ej.

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

Jakt
Gripande A

Nonchalerar bytet/springer ej fram.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet minst 3 sekunder.

Jakt
Gripande B

Nonchalerar bytet/springer ej fram.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet minst 3 sekunder.

Aktivitet

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Är uppmärksam men ngt orolig, vandrar runt och nosar.

Är orolig. Växlar snabbt mellan aktiviteter.

Avståndslek
Intresse

Engageras ej av figuranten Ointresserad.

Kontroll. Avbrott kan förekomma.

Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad, vill iväg. Upprepade startförsök.

Avståndslek
Hot/agg

Inga skall eller morrningar.

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets 1:a del.

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets 1:a & 2:a del.

Visar hotbeteenden, skall & morrningar under momentets 1:a del.

Visar hotbeteenden, skall & morrningar under momentets 1 & 2:a del.

Avståndslek
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten.

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremål.

Går fram när figuranten ger sig tillkänna.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

Avståndslek
Leklust

Visar inget intresse.

Leker ej, men visar intresse.

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot. Släpper ej.

Avståndslek Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten även mot passiv figuranten.

Uppmanar passiv figuranten till fortsatt lek.

Överraskning
Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

Överraskning
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

Överraskning Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overall/går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

Överraskning Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge el. tempoväxling el. tittar bort vid ngn av passagerna

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen minskat utslag vid 2:a.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

Överraskning Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid 1 tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med overallen vid 2 eller fler tillfällen.

Ljudkänslighet Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

Ljudkänslighet Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva vägen.

Går fram till skramlet utan hjälp.

Ljudkänslighet Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge eller liten tempoväxling eller tittar bort vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen minskat utslag vid 2:a.

Båge eller tempoväxlingar vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

Ljudkänslighet Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan.

Stannar upp. Luktar/tittar på skramlet vid 1 tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på skramlet vid minst 2 tillfällen.

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med skramlet vid 2 eller fler tillfällen.

Spöken
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

Spöken
Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar sig.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.

Spöken
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken.

Spöken
Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad.

Går fram när föraren talar med figuranten eller lockar på hunden.

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Går fram till spöket utan hjälp.

Spöken
Kontakt

Avvisar eller undviker kontakt

Accepterar kontakt helt oengagerat, men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figuranten bjuder.

Tar kontakt själv. Balanserad.

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.

Lek 2
Leklust

Leker ej.

Leker ej, men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

Lek 2
Gripande

Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

Skott

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Kontroller som försvinner efter första skottet. Bryter men upptar startad aktivitet.

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet.

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser eller avstår skott.