Start In English Sidkarta e-post Jag heter Duckling's Yellow Bird Jag heter Duckling's JR Just In Case Om oss Kontakt Hundarna Valpar Galleri Länkar Här bor vi!

Svenska rasklubben för Jack Russell terrier, Jack Russell Klubbens plan för långsiktig och hållbar avel för att bibehålla rasen frisk och sund.
En rasspecifik avelsstrategi (RAS) är en handlingsplan för aveln inom en specifik ras. SKKs Avelspolicy anger målen, strategin beskriver vägen dit.

HISTORIK

Ursprung

Jack Russell terrier kommer ursprungligen från England. Där formades rasen under 1800-talet av kyrkoherde John (Jack) Russell. Han utvecklade en typ av foxterrier som passade de jaktegenskaper han sökte i en hund som skull klara av livet med foxhounds likaväl som att den skulle kunna gå ner i rävgryt eller driva ut andra rovdjur ur dess bohålor. Två varianter utvecklades ur så gott som samma linjer, enda skillnaden var egentligen storlek och proportioner. Den högre, mer kvadratiskt byggda varianten är numera känd som Parson Russell terrier medan den lågbenta, proportionellt längre är känd som Jack Russell terrier.

Varför har Jack Russell terrier en Australisk standard?

Jack Russell terrier har varit en godkänd ras i Australien sedan 1991.
Den australiska Jack Russell terriern hade förmånen att ha hängivna och kunniga supporters i The Jack Russell Terrier Club of Australia (Inc.), som grundades 1972. De förde stambok och hade noggrant nedtecknade stamtavlor som kunde styrkas. Klubben har en växande grupp av typlika hundar som fått internationellt erkännande under namnet australisk Jack Russel terrier.

The Jack Russell Club of Australia var ansvarig för rasens utveckling fram till 1991.
I Australien registrerades 1977 st Jack Russell terriers år 1988. Den australiska standarden är kortfattad, noggrann, beskrivande och internationellt tillämplig.

Australiensarna hade erfarenhet av att tidigare ha utvecklat Border Collien som en godkänd ras och förde fram den till dess nuvarande höga standard. De utnyttjade den kunskapen också på Jack Russell terrier.

FCI godkände rasen 2001 vilket medförde att Jack Russell Terriern erkändes av SKK.

Användning och mentalitet

Duglig jaktterrier, lämpad för grytjakt. Utmärkt sällskapshund. Jack Russell terrier skall vara livlig, alert och aktiv med ett intensivt och intelligent uttryck. Rasen skall vara framåt, orädd och vänlig med gott självförtroende. "Framåt och orädd" betyder inte aggressiv. Den skall vara vänlig och ha ett gott självförtroende - alltså en hund som ser ut att ha roligt. Den får inte vara nervös, aggressiv eller skygg. Bra temperament och god karaktär har alltid varit viktiga egenskaper i rasen. De är stora personligheter och är anmärkningsvärt modiga för sin storlek. De är lika förtjusta i att gå på jakt, som att leka med barnen hemma.

Jack Russell i Sverige

Rasen kom till Sverige 1965. En känd svensk kvinnlig hästuppfödare lät importerade den första tiken. Hon blev väldigt uppskattad på alla hästevenemang. Andra uppfödare och ryttare upptäckte genast rasens fördel. Dessa hade redan etablerade kontakter med England och Irland med import av främst hopphästar med jakthästblod. Ryttare är ju ett rörligt släkte som reser runt på olika evenemang med sina hästar, här följde också Jack Russell terriern med, sittande på instrumentbrädan i lastbilshytten. Några hanar blev rikt använda i aveln på denna tid. I England fanns redan en klubb Jack Russell Terrier Club of GB så denna klubb blev inspirationen och moderklubben till den svenska klubben vid namn Jack Russell Terrier Club of Sweden som bildades i september 1987. 1986 hade man den första mönstringen, arrangör var denna svenska klubb, 103 hundar kom till Skillingaryd för att låta domaren Eddie Chapman mönstra dessa. I Tidningen Ridsport annonserade JRTC of Sweden också efter hundar av Jack Russell typ. På pappret skulle namn, färg och teckning fyllas i samt eventuellt känd stamtavla. Klubben hade sin första utställning under sitt första år. En engelsk terrierjaktman dömde utställningen. På jakt i England användes främst den mer högbenta typen. Följden i Sverige blev att fler högbenta importerades. I den engelska standarden var storleken dock väldigt generös. Hundar mellan 10 till 12 inch tävlade för sig och hundar mellan 12 och 15 inch för sig.

Nämnas kan också att dom släthåriga gick själva i nämnda storleksklasser och dom broken och sträva i den andra klassen. Verksamhet med hundar registrerade i och utanför JRTC of Sweden fortsatte till 1992, då Parson Russell terrier, då under namnet Parson Jack Russell terrier kunde mönstras in i Svenska Kennelklubben. En Parson Russell Terrier skall vara runt 14 inch, så endast den högre storleksklassen passade in här. Några uppfödare mönstrade in sina Jack Russell terrier till Parson Russell terrier. Denna mönstring pågick under hela 1994. Intypning av Parson Russell terrier har sedan fortsatt och är fortfarande möjlig i Svenska Kennelklubben alltså hundar runt 14 inch.

2001 fick rasen Jack Russell terrier sin chans att bli inregistrerad i Svenska Kennelklubben. På Stora Stockholm i december samma år hölls den första inmönstringen. Cirkeln var sluten när den sista hölls på samma utställning 3 år senare. Även som med Parson Russell terrier är det fortfarande möjligt att typa in sin Jack Russell terrier. Många Jack Russell terriervalpar har sett dagens ljus och blivit inregistrerade i Svenska Kennelklubben. Rasen har ju haft en seriös avel med ett försprång främst i Australien, men även Nya Zeeland på cirka 30 år, så ett flertal goda avelsdjur har hämtats hem från dessa kontinenter. Även några andra länder har bidragit med avelsdjur. För rasen bådar det gott med dessa möjligheter att ta vara på det bästa från Sveriges linjer kombinerat med dessa importer. Av registreringsstatistiken att döma är rasen redan den fjortonde mest populära hunden i våra svenska folkhem.
En interimstyrelse bildades den 20 oktober 2002 och i och med det var snart bildandet av Jack Russell Klubben ett faktum. Den 1 mars 2003 fick klubben officiell status.

HELHETSBILD – JACK RUSSELL TERRIER I DAG


Population & Inavelsgrad

Då majoriteten av vår ras består av inmönstrade Jack Russell terriers vars stamtavlor ej är registrerade utan benämns med ordet SAKNAS om ej hundarna i stamtavlan är registrerade, måste stor vikt läggas i framtiden på att ta vara på de kunskaper som finns om blodslinjerna i de olika individerna och sprida detta bl.a. genom att skicka med kopior med valpar på den information som saknas, även om det ej registreras av SKK. Detta är ju självklart viktigt för att vi ej skall hamna i en inavelssituation, som annars snart kan bli ohållbar. Vi skall beakta åldern på våra avelsdjur, ej använda för unga djur. Tikarna är redan reglerade av SKK. Jack Russell Klubben rekommenderar ej avel med hanhundar som inte uppnått en ålder av minst 12 månader.

Antal hundar i registrerade i Sverige:

2002 2003 2004
Födda: 113 st 310 st 523 st
Importerade:  10 st  16 st  13 st
Inmönstrade: 321 st 203 st 266 st
Totalt: 444 st 529 st 802 st

Vårt mål om 5 år: Att fler och fler av de JRT som registreras har full stamtavla för att i samråd med genetiska experter ta fram aktuell inavelsgrad samt släktkurvor för att kunna kontrollera eventuell överanvändning i aveln.

Strategi (vägen dit): De importerade hundar som finns i Sverige idag med fulla stamtavlor kommer självklart att vara till mycket stor hjälp för framtida avel för att minska inaveln på rasen. Det är nödvändigt att vi utnyttjar en bred avelsbas genom att kombinera våra hundar. Rasklubben skall kunna bistå uppfödarna med hjälp för att räkna ut inavelsgraden vid behov.

Hälsoläget
Då rasen är så ny i Sverige så har vi inga möjligheter att gå bakåt i tiden för att söka olika sjukdomar m.m. men statistik från några försäkringsbolag ger inga tecken på rassjukdom i dagsläget.

Vårt mål om 5 år: Återigen granska försäkringsbolagens statistik för att få nya underlag om sjukdomar och rasens hälsa för att kunna bibehålla rasen frisk som i dagsläget.

Strategi (vägen dit): Arbeta för en öppen dialog så att eventuella sjukdomar upptäcks och information om dessa kan spridas vidare.

Mentalitet
Det typiska temperamentet skall tillvaratas. När vi går igenom Geneticaprogrammet så finner vi inget MH medelvärde för Jack Russell terrier utan endast för Parson Russell terrier. Om denna innehåller beskrivna hundar av båda raserna framgår ej. Vid kontroll med SKK så finns det ca. 40 Jack Russell beskrivna 2002-2004, vilket är ca. 1,5 % av antalet registrerade JRT. Detta kan i dagsläget ej ge oss en rättvis beskrivning av JRT:s mentalitet.

Vårt mål om 5 år: Att ha så många som möjligt beskrivna JRT, för att få fram information om rasens mentalitet.

Strategi (vägen dit): Klubben och uppfödare skall gemensamt sprida mer information om MH och dess vikt samt arbeta för att JR skall få tillgång till MH beskrivningar runt om i landet.

Exteriör
JRT:s exteriör varierar idag då rasstandarden är nyligen godkänd och många av dagens individer är inmönstrade. Jack Russel terrier är i mycket en ras i proportioner och mått. Detta är viktigt av flera aspekter. Jack Russell terriern skall kunna fungera som sällskapshund såväl som grythund. Det finns andra raser som liknar Jack Russell terriern i flera avseenden men de skiljes lätt åt via korrekta proportioner och mått.

Vårt mål om 5 år: Att få en jämnare ras så nära rasstandarden som möjligt, samt att domare följer denna. Fokus i avelsarbetet bör ligga på korrekta proportioner och mått.

Strategi (vägen dit): Att avla efter rasstandard och bevara rasen genom ett sunt och genomtänkt avelsarbete samt beakta individuella egenskaper. Att få fler domare examinerade. Utbilda uppfödare. Studera avelsdjurens avkommor, se vad de nedärver, utvärdera avkommeresultatet.

20060219

Top
Uppdaterad 2006-05-01

© Christina Areskough | info@ducklings.se